Proekt "Twoe miejsce w Europie medycznej"

Projekt jest skierowany do absolwentów, lekarzy oraz stomatologów z byłych krajów postsowieckich. W zakresie Projektu organizowane są dla nich krótkotrwałe wycieczki do szpitali polskich, uczelni medycznych, staży, praktyki oraz udział w konferencjach.

Osobnym kierunkiem są kursy przygotowawcze z:

  1. Podstaw języka polskiego dla medyków w objętości niezbędnej do samodzielnego komunikowania się w polskim szpitalu.
  2. Zaawansowanego języka polskiego oraz języka medycznego niezbędnego do nostryfikacji dyplomu lub studiów i pracy na polskich uczelniach i w szpitalach.
  3. Nostryfikacji dyplomu i egzaminu państwowego z polskiego języka medycznego dla lekarzy i stomatologów.

 

Spośród takich lekarzy są tacy, którzy decydują się na skorzystanie z innowacji Projektu.

Wtedy zaczynamy współpracować z nimi w indywidualnym zakresie.

Jeżeli reprezentujecie Państwo szpital polski, przychodnię lub centrum rehabilitacji oraz wyrażacie zainteresowanie współpracą z lekarzami, którzy planuję kontynuować rozwój własnej kariery w Europie zapraszamy do skontaktowania się z nami.

Udzielimy szczegółowych informacji informacji lub pomocy.