Proekt "Twoe miejsce w Europie medycznej"

Projekt jest skierowany do pielęgniarek, położnych oraz techników dentystycznych z byłych krajów postsowieckich:

Polega na organizacji krótkotrwałych wycieczek do polskich szpitali, uczelni medycznych, staży, praktyk oraz udziału w konferencjach.

Osobnym kierunkiem są kursy przygotowawcze z:

  1. Podstaw języka polskiego dla medyków w objętości niezbędnej do samodzielnego komunikowania się w polskim szpitalu.
  2. Zaawansowanego języka polskiego oraz języka medycznego niezbędnego do nostryfikacji dyplomu lub studiów i pracy na polskich uczelniach i w szpitalach.
  3. Nostryfikacji dyplomu i egzaminu państwowego z polskiego języka medycznego dla pielęgniarek i położnych.

Spośród pielęgniarek, które ukończyły powyższe kursy niektóre decydują się na skorzystanie z innowacji Projektu.

Wtedy zaczynamy współpracować z nimi w indywidualnym zakresie.

 

Jeżeli reprezentujecie Państwo szpital polski, klinikę dentystyczną lub uczelnię oraz wyrażacie zainteresowanie współpracą z pielęgniarkami, położnymi, sanitariuszami i technikami dentystycznymi, które mogą pracować i kontynuować rozwój edukację u Państwa - zapraszamy do skontaktowania się z nami.

Udzielimy szczegółowych informacji lub pomocy.