Proekt "Twoe miejsce w Europie medycznej"

Projekt jest skierowany do fizjoterapeutów z byłych krajów postsowieckich:

Polega na organizacji krótkotrwałych wycieczek do polskich szpitali, centrum rehabilitacji, uczelni specjalistycznych, staży, praktyk oraz udziału w konferencjach

Osobnym kierunkiem są kursy przygotowawcze z:

  1. Podstaw języka polskiego dla medyków w objętości niezbędnej do samodzielnego komunikowania się w polskim szpitalu lub centrum rehabilitacji.
  2. Zaawansowanego języka polskiego oraz języka medycznego niezbędnego do podjęcia studiów i pracy na polskich uczelniach i w szpitalach.
  3. Egzaminu państwowego z polskiego języka medycznego dla fizjoterapeutów.

Spośród fizjoterapeutów, które ukończyły powyższe kursy niektóre decydują się na skorzystanie z innowacji Projektu.

Wtedy zaczynamy współpracować z nimi w indywidualnym zakresie

Jeżeli reprezentujecie Państwo szpital polski, centrum rehabilitacji lub uczelnię oraz wyrażacie zainteresowanie współpracą z fizjoterapeutami, którzy mogą pracować i kontynuować studia - zapraszamy do skontaktowania się z nami.

Udzielimy szczegółowych informacji lub pomocy.